Zemní práce Brno

Zemní práce       Brno

Zemní práce prováděné v Brně a jeho okolí.
- zemní práce
- výkopové práce
- výkopy inženýrských sítí
- výkopy pro bazény, čističky, jímky a septiky
- základy staveb menšího rozsahu
- zahradní úpravy
- výkopy kanalizace
- obkopání staveb pro hydroizolaci
- ostatní výkopové a zemní práce

Elektrické a plynové přípojky

Zemní práce Brno Zemní práce Brno

Opěrná zeď

Zemní práce Brno Zemní práce Brno Zemní práce Brno Zemní práce Brno Zemní práce Brno Zemní práce Brno Výkopové práce Brno Výkopové práce Brno

Svod dešťové vody

minibagr Brno Výkopové práce Brno minibagr Brno

Vsakovací jímka

Výkopové práce Brno Výkopové práce Brno Výkopové práce Brno minibagr Brno Výkopové práce Brno minibagr Brno

Napojení dešťové trubky

Výkopové práce Brno

© Tomáš Obadálek